Brukervilkår og personvererklæring for Plan Parking

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Plan Parking samler inn og bruker informasjon om brukere ved bruk av applikasjonen Plan Parking. Behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven.

Kontaktdetaljer: Behandlingsansvarlig: Plan Parking, Nordre Berggate 2 7014 TRONDHEIM

Databehandler: Systemleverandører

Det er databehandleravtaler mellom Plan Parking og leverandørene som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Sikkerhet

Plan Parking vil kontinuerlig påse at kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet er ivaretatt. Dette gjøres særlig gjennom rutiner, tilgangsstyring, logging på servere og systemer, backup, drift av infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll.

Tredjeparter

Plan Parking kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet. Plan Parking inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Plan Parking.

Rettigheter / innsyn

Personer som har personopplysninger lagret hos Plan Parking, kan kreve innsyn i opplysningene. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevant, kan de registrerte be om at disse rettes/slettes.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Plan Parking behandler kan sendes til: kundeservice@planparking.no

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Plan Parking behandler personopplysningene i strid med personopplysningsloven.

Personopplysninger i Plan Parking

I applikasjonen Plan Parking lagres det personopplysninger om leietakere og utleiere av parkeringsplasser som er registrert i applikasjonen. For leietakere behandles følgende personopplysninger; navn, adresse, reg.nr, telefonnummer, e-post, bilde av kjøretøy, betalingsinformasjon, kortopplysninger, innloggingshistortikk, type kjøretøy, navn (alias) på kjøretøy.

For utleietakere behandles følgende personopplysninger; navn, registrert eier, utleieadresse, antall parkeringsplasser, telefonnummer, e-post, betalingsinformasjon, vurdering/rating av parkeringsplasser.

Formål

Formål med registrering av personopplysninger er for å kunne oppfylle avtale om bruken av applikasjonen med leietakere og utleiere. I tillegg skal registreringen dokumentere at kunder og brukere har samtykket til vilkårene, opplyse kunde om hvem som har akseptert vilkårene. Registeringen skal også informere brukere om hvem som må kontaktes for godkjenning av lisensvilkår for å aktivere/reaktivere produkt.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlag for personopplysningene er personopplysningslovens artikkel 6 nr. 1, bokstav a og b.

Lagringstid

Informasjonen om personopplysninger som ligger i applikasjonen lagres så lenge leietakere eller utleiere er aktive brukere på applikasjonen. Dersom de registrerte sier opp sitt kundeforholdet, lagres personopplysninger i inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp. Ved inaktivitet i applikasjonen lagres personopplysningene i høyst 3 år.